Allt inom brandskydd!

Vi erbjuder trygga och kompetenta helhetslösningar för ert brandskydd och gör det enkelt för dig som kund.

Stort produkturval

Vi har allt inom brandskydd

Gratis frakt

Vid köp över 3500kr

Snabb leverans

Direkt till er

Brandskyddsbutiken.se kan utrymningsskyltar!
Utrymningsskyltar är oumbärliga verktyg i krisberedskap och insats. De ger tydlig riktning, ökar besökarnas medvetenhet, underlättar en snabb och organiserad evakueringsprocess, följer bestämmelserna och stöder samordningen av nödberedskapsinsatser.

På brandskyddsbutiken har vi belysta utrymningsskyltar och genomlysta utrymningsskyltar för alla behov.

Utvalda produkter

Här ser du några av bästsäljarna

Varför är brandskydd viktigt?

Brandskydd är viktigt oavsett om det gäller egna hemmet, kontoret eller större tillverkande industri.
Här har vi listat de främsta orsakerna till att ni bör ha ett väl genomtänkt och planerat brandskydd!

Säkerhet

Det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder mot bränder för att skydda människors liv. Bränder kan snabbt sprida sig och leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Rökdetektorer, brandlarm, sprinklersystem och brandsläckare är exempel på adekvat brandskyddsutrustning som kan identifiera och släcka bränder innan de utgör en fara för människor och djur.

Miljöskydd

Bränder äventyrar inte bara människors liv och egendom, utan de har också en negativ inverkan på ekosystemet. Okontrollerade lågor har potential att avge farliga föroreningar, giftiga gaser och rök, vilket kan förvärra luftföroreningarna och miljön. Miljöpåverkan från bränder kan minskas genom att använda effektiva brandskyddsmetoder.

Egendomsskydd

Byggnader, strukturer och enskilda ägodelar kan få avsevärda skador till följd av bränder. Brandsläckningssystem, branddörrar och brandbeständiga byggmaterial hjälper alla till att förhindra spridning av brand, minska egendomsskador och skydda ovärderliga tillgångar.

Lagar & regler

Lokala byggregler, brandsäkerhetslagar och försäkringskrav kräver ofta brandskydd. För att följa lagarna, undvika böter och säkerställa säkerheten för hyrestagare, passagerare och egendom är det viktigt att dessa krav följs.

Affärskontinuitet

Bränder kan ha en katastrofal effekt på företag, vilket resulterar i inkomstförluster, förseningar i arbetsflödet och till och med avveckling. För att garantera företagets kontinuitet och minska effekterna av brandolyckor är adekvata brandskyddsåtgärder, inklusive brandförebyggande taktik, nödberedskap och brandsläckningsutrustning, avgörande.

Sinnesro

Att använda grundliga brandsäkerhetsprocedurer ger intressenter, inklusive fastighetsägare och boende, sinnesfrid. Förtroendet ökar och en säkrare boende- eller arbetsmiljö garanteras när man vet att de rätta mekanismerna finns på plats för att upptäcka, förebygga och reagera på brandhändelser.

Varukorg