Anti magnetisk kolsyre släckare

2850,00 kr

5 kg brandsläckare kolsyra/koldioxid med behållare i aluminium. Släckaren är helt antimagnetisk.

Den är avsedd t ex för sjukhus med magnetröntgen utrustning och för fartyg där antimagnetiska släckare krävs.

Brandklassning:  89B
Höjd:  670 mm
Diameter:  140 mm
Bruttovikt:  14 kg
Behållare:  Aluminium
Godkännanden:  EN3 / CE

Det rekommenderas att märka upp brandsläckare med varselskylt för brandsläckare och tilläggsskylt som anger att Koldioxidsläckaren är avsedd för Elbränder med mera.

Varukorg