Antimagnetisk kolsyre släckare

5200,00 kr

5 kg brandsläckare kolsyra/koldioxid med behållare i aluminium. Brandsläckaren är helt antimagnetisk.

Den är avsedd t ex för sjukhus med magnetröntgen utrustning och för fartyg där antimagnetiska släckare krävs och där man behöver använda ett så kallat rent släckmedel.

Brandsläckare med koldioxid används vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Koldioxiden tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Koldioxiden leder inte ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrustning. Koldioxid lämnar inga rester efteråt.

 

Brandklassning:  89B
Höjd:  670 mm
Diameter:  140 mm
Bruttovikt:  14 kg
Behållare:  Aluminium
Godkännanden:  EN3 / CE

 

Varukorg