Evakueringsstol Escape-Chair®

10250,00 kr32850,00 kr

Escape-Chair® evakueringsstol

är  ett utmärkt hjälpmedel för snabb och säker utrymning för funktionshindrade, rörelsehindrade eller skadade personer (tillfälligt benbrott t ex). Numera benämns utrymning för funktionshindrade även som frångänglighet, dvs motsatsen till tillgänglighet som innebär  att få tillgång till ex vis en lokal, medans frångänglighet innebär att man också skall kunna utrymma säkert vid en ev nödsituation. Escape-Chair® är CE Certifierad, TÜV Certifierad och ISO 9001 Certifierad och kan användas i trappor såväl som på plana ytor.

Stolen förvaras hopfälld och tas fram vid behov av utrymning nedför trappor eller uppför trappor. Det behövs endast en person för att transportera en funktionshindrad/rörelsehindrad eller skadad person på upp till 185 kg ut ur byggnaden.

  • Nedåtgående är den enklaste varianten och passar vid utrymning med 4 trappor eller färre
  • Neråtgående med fotstöd ger bättre cirkulation i benen, viket rekommenderas om det är fler än 5 trappor och/eller om det finns en särskild plats för utrymning för funktionshindrade där man skall vänta på räddningstjänst
  • Uppåt och nedåtgående fungerar både uppför och nedför trappor eftersom den har en stark motor med batteri tillräckligt för 100 trappor eller fler.

En bra utrymningssäkerhet är viktigt för alla och det är starkt rekommenderat att använda stolen vid utrymningsövning. Kontakta oss om ni önskar utbildning i hur man använder stolen. Om det inte finns någon funktionshindrad på plats för tillfället går det såklart bra att öva med någon annan. I händelse av en nödsituation såsom brand, ska hissarna inte användas, vilket medför att människor med funktionshinder eller som är skadade kan få svårt att ta sig ut. Enligt lag skall funktionshindrade ges samma möjligheter som andra. Var beredd.

Escape-Chair® finns i 2 varianter, dels den för nedåtgående och den för både ned och uppåtgående utrymning. Välj modell nedan och se priset som ändras längst upp. Både ned och upp har 3-4 veckors leveranstid.

Se även tillbehör som dammskydd, väggskåp och komfortsätet.

Varukorg