Brandsläckare Fett

1050,00 kr3120,00 kr

Släckvätska bestående av en kaliumbaserad salt-lösning med hög släckeffekt mot brand i matolja och fett. Vätskan hindrar effektivt åter antändning vid brand i olja och fett, dvs fettbränder.

Fettbrandläckare installeras i kök där fritöser och stekbord finns.

Släckvätska bestående av en kaliumbaserad salt-lösning med hög släckeffekt mot brand i matolja och fett. Vätskan hindrar effektivt åter antändning vid brand i olja och fett.

2 Liter passar i mindre kök, t ex i hemmet eller gatuköket.

6 Liter passar i lite större köksmiljöer som t ex restaurang, gatukök med flera fritöser osv, för de större köken rek flera släckare.

Denna släckare har klassning
13A 75 F för 6Liter

5A 40 F för 2 liter

Det rekommenderas att märka upp fettbrandsläckare med varselskylt för brandsläckare och tilläggsskylt som anger att släckaren är avsedd för fettbrand.

Varukorg